Wszystkie wpisy, których autorem jest bosiak12

Wyzwanie czytelnicze dla uczniów klas I – III na 2023 rok

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Wychowawcy klas I-III,

biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas I – III do podjęcia wyzwania czytelniczego na 2023 rok. Jego celem jest wdrażanie dzieci do systematycznego czytania, rozwijanie w nich nawyku i potrzeby kontaktu z książką.

Czas realizacji wyzwania: od 9 stycznia do 7 czerwca 2023 roku. W tym czasie uczniowie będą czytać książki ze szkolnej biblioteki – z kategorii podanych w załączniku.

Na uczniów klas III, którzy podejmą wyzwanie i przeczytają co najmniej 6 książek z wybranych przez siebie kategorii – czekają Dyplomy Aktywnego Czytelnika.

Natomiast gdy przeczytają 10 książek – po jednej z każdej kategorii – otrzymają Dyplom Znakomitego Czytelnika i Nagrodę niespodziankę.

Źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/czytanie-ksiazki

Odpowiednie minimalne „limity” dla uczniów:
Klasy II: 5 książek – Dyplom Aktywnego Czytelnika; 7 książek – Dyplom Znakomitego Czytelnika i Nagroda niespodzianka.
Klasy I: 3 książki – Dyplom Aktywnego Czytelnika; 5 książek – Dyplom Znakomitego Czytelnika i Nagroda niespodzianka ( uczniowie mogą czytać książki z pomocą starszych – rodziców, dziadków, rodzeństwa).

Po przeczytaniu każdej książki należy wypełnić Metryczkę książki – wzór w załączniku –
i dostarczyć ją do biblioteki.

Nauczyciele bibliotekarze będą pomagać uczniom w wyborze książek z poszczególnych kategorii oraz prowadzić ogólnodostępną ewidencję na tablicy w bibliotece. Zaznaczane będą na niej postępy w realizacji wyzwań podjętych przez poszczególnych uczniów.

Mam nadzieję, że Wychowawcy klas oraz Rodzice zachęcą dzieci do udziału w naszym projekcie, gdyż wszyscy wiemy, że wyrabianie w nich nawyku i potrzeby systematycznego czytania jest najlepszą inwestycją w dalszy, harmonijny rozwój i sukcesy edukacyjne.

Niecodzienni Goście w bibliotece

W bibliotece szkolnej trwa inwentaryzacja.
Spieszymy się, aby jak najprędzej znowu otworzyć jej drzwi dla czytelników.
A w ostatnim czasie odwiedził nas Kwartet Smyczkowy, składający się z Nauczycieli Muzyków naszej szkoły.
Panie spotkały się w bibliotece na próbie występu, do którego przygotowują się z okazji Dnia 11
Listopada.

Odwiedziny w Książnicy Pomorskiej

We wrześniu i październiku uczniowie klas ósmych uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych w Książnicy Pomorskiej.

Od tego czasu ta szacowna instytucja nie ma już przed nimi żadnych tajemnic.

Uczniowie poznali historię Książnicy, odwiedzili wszystkie jej działy, poznali zasady
korzystania ze zbiorów oraz nauczyli się wyszukiwania w katalogu komputerowym biblioteki.

Takie „smaczki” jak np. maszyna do złocenia okładek, katalog klamrowy, książki wydane
na początku XIX wieku, aparat do odczytywania czasopism i książek zdigitalizowanych
na mikrofilmach czy klawesyn w Czytelni Muzycznej – wzbudziły szczególne
zainteresowanie uczniów!

Podsumowaniem wycieczki mogą słowa zasłyszane od jednej z uczestniczek: ”Jutro
przyjdę tu z Rodzicami, żeby założyli mi kartę czytelnika”.