Zbiory

Nasza biblioteka udostępnia swoje zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom.

Ze zbiorów bibliotecznych korzystamy w:

  • Wypożyczalni –  z której wypożyczamy książki do domu. W naszej wypożyczalni jest wolny dostęp do półek, tzn. można wchodzić między regały biblioteczne i swobodnie wybierać książki. Oprócz lektur i książek przydatnych w nauce szkolnej, posiadamy również zbiory wierszy, bajki i baśnie dla najmłodszych, książki przygodowe, obyczajowe, fantazy oraz nowości beletrystyczne dla starszych uczniów.
    Ze względu na charakter szkoły gromadzimy także zbiory nut, podręczników i innych wydawnictw potrzebnych uczniom do nauki gry na instrumentach.
  • Czytelni  –  w której zgromadzony jest księgozbiór podręczny, czyli:  encyklopedie, słowniki, informatory, atlasy, najważniejsze podstawowe dzieła ze wszystkich dziedzin, albumy, dokumenty z życia szkoły ( Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania) oraz czasopisma. Czasopisma dla dzieci i młodzieży w naszej czytelni to m.in: Świerszczyk, Kumpel, Victor, Wydra.