Wirtualne biblioteki

Zapraszamy do korzystania z zasobów bibliotek, które udostępniają swoje zbiory w sieci.

http://wolnelektury.pl/ – gromadzi lektury szkolne, z których można swobodnie korzystać, gdyż wygasły do nich prawa autorskie

https://lektury.gov.pl/ – udostępnia dzieła literatury polskiej i światowej

http://literat.ug.edu.pl/ – Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie

http://polona.pl/ – Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

http://staropolska.pl/ – dawna literatura polska

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl – Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej

http://www.audiovis.nac.gov.pl/ – zbiory audiowizualne Narodowego Archiwum Cyfrowego

https://pl.wikisource.org – projekt społeczny