EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Jest to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września.

Jego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie, promowanie różnorodności językowej i kulturowej, zachęcanie ludzi w różnym wieku do ich nauki. 

    W dzisiejszych czasach znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty i ułatwia znalezienie pracy.

Zapraszamy do popróbowania swoich sił i rozwiązania quizu sprawdzającego wiedzę o językach naszego kontynentu.  (https://edl.ecml.at/Games/LanguageQuiz/tabid/1873/language/pl-PL/Default.aspx)

    Oto gazetka i wystawka prac uczniów na naszej ściance bibliotecznej.