Godzina dla Ziemi

Godzina dla Ziemi to światowa akcja, która rokrocznie organizowana jest pod koniec marca – w roku 2021 jest to dzień 27 marca, godzina 20.30!

W tym czasie miliony ludzi na całym świecie na godzinę zgasi światło –
w ten sposób organizatorzy akcji chcą wyrazić troskę o przyszłość środowiska naturalnego.

Czas ten ma skłonić wszystkich do refleksji na temat zmian klimatu.

W 2021 w Polsce akcja Godzina dla Ziemi odbędzie się pod hasłem #GodzinaDlaBałtyku.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na naszej ścianie przy bibliotece.