Nowe życie starej gazety

Przeczytana już gazeta lub czasopismo są doskonałym, ekologicznym
materiałem, z którego można zrobić na przykład zakładkę do książki.

Do końca roku szkolnego zapraszamy do biblioteki wszystkich chętnych, którzy
chcą zrobić swoją własną zakładkę metodą origami.

Niektórzy już byli…