Odwiedziny w Książnicy Pomorskiej

We wrześniu i październiku uczniowie klas ósmych uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych w Książnicy Pomorskiej.

Od tego czasu ta szacowna instytucja nie ma już przed nimi żadnych tajemnic.

Uczniowie poznali historię Książnicy, odwiedzili wszystkie jej działy, poznali zasady
korzystania ze zbiorów oraz nauczyli się wyszukiwania w katalogu komputerowym biblioteki.

Takie „smaczki” jak np. maszyna do złocenia okładek, katalog klamrowy, książki wydane
na początku XIX wieku, aparat do odczytywania czasopism i książek zdigitalizowanych
na mikrofilmach czy klawesyn w Czytelni Muzycznej – wzbudziły szczególne
zainteresowanie uczniów!

Podsumowaniem wycieczki mogą słowa zasłyszane od jednej z uczestniczek: ”Jutro
przyjdę tu z Rodzicami, żeby założyli mi kartę czytelnika”.