Wyzwanie czytelnicze dla uczniów klas I – III na 2023 rok

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Wychowawcy klas I-III,

biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas I – III do podjęcia wyzwania czytelniczego na 2023 rok. Jego celem jest wdrażanie dzieci do systematycznego czytania, rozwijanie w nich nawyku i potrzeby kontaktu z książką.

Czas realizacji wyzwania: od 9 stycznia do 7 czerwca 2023 roku. W tym czasie uczniowie będą czytać książki ze szkolnej biblioteki – z kategorii podanych w załączniku.

Na uczniów klas III, którzy podejmą wyzwanie i przeczytają co najmniej 6 książek z wybranych przez siebie kategorii – czekają Dyplomy Aktywnego Czytelnika.

Natomiast gdy przeczytają 10 książek – po jednej z każdej kategorii – otrzymają Dyplom Znakomitego Czytelnika i Nagrodę niespodziankę.

Źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/czytanie-ksiazki

Odpowiednie minimalne „limity” dla uczniów:
Klasy II: 5 książek – Dyplom Aktywnego Czytelnika; 7 książek – Dyplom Znakomitego Czytelnika i Nagroda niespodzianka.
Klasy I: 3 książki – Dyplom Aktywnego Czytelnika; 5 książek – Dyplom Znakomitego Czytelnika i Nagroda niespodzianka ( uczniowie mogą czytać książki z pomocą starszych – rodziców, dziadków, rodzeństwa).

Po przeczytaniu każdej książki należy wypełnić Metryczkę książki – wzór w załączniku –
i dostarczyć ją do biblioteki.

Nauczyciele bibliotekarze będą pomagać uczniom w wyborze książek z poszczególnych kategorii oraz prowadzić ogólnodostępną ewidencję na tablicy w bibliotece. Zaznaczane będą na niej postępy w realizacji wyzwań podjętych przez poszczególnych uczniów.

Mam nadzieję, że Wychowawcy klas oraz Rodzice zachęcą dzieci do udziału w naszym projekcie, gdyż wszyscy wiemy, że wyrabianie w nich nawyku i potrzeby systematycznego czytania jest najlepszą inwestycją w dalszy, harmonijny rozwój i sukcesy edukacyjne.